recession | Topouzis & Associates recession – Topouzis & Associates