agreement | Topouzis & Associates agreement – Topouzis & Associates