statement | Topouzis & Associates statement – Topouzis & Associates