softens | Topouzis & Associates softens – Topouzis & Associates