shares | Topouzis & Associates shares – Topouzis & Associates