seller | Topouzis & Associates seller – Topouzis & Associates