retain | Topouzis & Associates retain – Topouzis & Associates