proximity | Topouzis & Associates proximity – Topouzis & Associates