profitability | Topouzis & Associates profitability | Topouzis & Associates