profitability | Topouzis & Associates profitability – Topouzis & Associates