president | Topouzis & Associates president – Topouzis & Associates