performance | Topouzis & Associates performance – Topouzis & Associates