hardship | Topouzis & Associates hardship – Topouzis & Associates