delay | Topouzis & Associates delay – Topouzis & Associates