crisis | Topouzis & Associates crisis – Topouzis & Associates