commitment | Topouzis & Associates commitment – Topouzis & Associates