clause | Topouzis & Associates clause | Topouzis & Associates