clause | Topouzis & Associates clause – Topouzis & Associates