borrower | Topouzis & Associates borrower – Topouzis & Associates